Van afval naar grondstof


Door de herindeling krijgt de nieuwe gemeente Midden-Groningen een nieuw afvalbeleid. De inwoners mogen meebeslissen. De afvalinzameling in de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde verschilde van elkaar. Nu komt er een gezamenlijk afvalbeleid waarbij duurzaamheid voorop staat. De wensen en ideeën van de inwoners worden meegenomen. Een hele klus. In 2020 moet het nieuwe afvalbeleid klaar zijn. Voor de gemeenteraad heb ik een film van 25 minuten gemaakt over het nieuwe concept afvalbeleid. Van dit materiaal heb ik vervolgens deze 8 korte filmpjes gemonteerd waarin de belangrijke punten van dit beleid worden genoemd.

VANG publieksversie

 

 

VANG verpakkingsmateriaal

 

 

 

 

VANG communicatie & participatie

 

VANG overige maatregelen

 
 
WhatsApp chat