Anders met afval – 2e enquête


De gemeente Midden-Groningen krijgt in 2020 een nieuw afvalbeleid en de inwoners mogen meebeslissen. Dit is de 3e video over het nieuwe afvalbeleid. Hierin worden de verschillende varianten voor de scheiding van verpakkingsmaterialen uitgelicht.

 
 
WhatsApp chat